Lånelöfte

Ett lånelöfte är ett lån från en kommersiell bank eller annat låneinstitut som kan kontraktskrivas för finansiering i framtiden. Ett öppet lånelöfte fungerar som en rullande kreditlinje, där långivaren låter låntagaren få tillgång till hela lånebeloppet under det att de utnyttjade summorna kontinuerligt betalas tillbaka.

De sammanlagda lånelöftena för finansiella institut som är registrerade i Sverige måste kvartalsredovisas på finansiella rapporter till tillsynsmyndigheter på Finansinspektionen, som lägger stor vikt vid institutionernas rullande kreditlinjer.

Analysera ’Lånelöften’

Ett säkrat lånelöfte är normalt baserat på låntagarens kreditvärde och har säkerhet som stöd för det. En lån med säkerhet eller ett säkrat kreditkort är två exempel på lånelöfte. Eftersom kreditgränsen normalt är baserad på värdet på den säkrade tillgången är gränsen ofta högre, räntan lägre och återbetalningstiden större än för ett osäkrat lånelöfte.

Godkännandeprocessen kräver emellertid vanligtvis mer pappersarbete och tar längre tid än med ett osäkrat lån. Långivaren innehar säkerhetens urkund eller ägarpapper eller placerar en panträtt på tillgången tills lånet är helt betalt. Att underlåta att betala ett säkrat lånelöfte med öppet slut kan leda till att långivaren övertar ägandet och säljer den säkrade tillgången för att använda intäkterna för att täcka lånet.

Ett osäkrat lånelöfte är huvudsakligen baserat på låntagarens kreditvärdighet och har inte säkerhet bakom sig. Ett osäkrat kreditkort är ett exempel. Vanligtvis gäller att ju högre låntagarens kreditvärdighet, desto högre är kreditgränsen. Räntan kan emellertid vara högre än på ett säkrat lånelöfte eftersom ingen säkerhet backar upp skulden. Osäkrade lån har vanligtvis en återbetalningsplan med fast minimibelopp och räntesats. Processen tar ofta mindre pappersarbete och godkännande tid än ett säkrat lånelöfte.

Fördelar och nackdelar med öppna lånelöften

Lånelöftena är flexibla och kan hjälpa till att finansiera oväntade kortfristiga skuldförpliktelser. Lån med säkerhet har också vanligen låga räntor, vilket gör betalningar överkomliga. Att göra betalningar i rätt tid och hålla kreditkortsskulden låg bidrar till att förbättra konsumenternas kreditvärdighet om den är låg. Efter en tid kan konsumenter beviljas osäkrade kreditkort och frigöra det säkrade kreditkortets saldo för andra utgifter (alla långivare kan hittas här).

Djupgående definition

Ett lånelöfte är ett formellt brev från en långivare som anger att sökanden har uppfyllt alla kvalifikationer för att få ett lån eller en kredit och att långivaren lovar en viss summa pengar till låntagaren.

Vissa lånelöften är öppna, vilket innebär att lånet inte bara är en engångsbetalning som låntagaren måste betala tillbaka. I stället kan låntagaren fortsätta att använda detta belopp så länge hen fortsätter betala tillbaka det. Detta gör att det liknar en rullande kredit, till exempel ett kreditkort. Om låntagaren använder en del av lånebeloppet och betalar tillbaka, lägger långivaren tillbaka betalningen till låntagarens huvudbalans.

Ett öppet lånelöfte är beroende av låntagarens kreditvärdighet och kräver att vissa kvalifikationer uppfylls. Ett lånelöfte kan vara antingen säkrat eller osäkrat. Ett osäkrat lån kräver ingen säkerhet, men ett säkrat lån gör det.

Skillnaden mellan kontantinsats, lånelöfte och låneansökan

Många köpare är förvirrade av låneansökningsprocessen. Begreppen ”lånelöfte”, och ”låneansökan” låter alla som de kan betyda samma sak. Men de är faktiskt olika stadier av bolånets ansökningsprocess. Köpare ska gå igenom varje steg i ordning.

Steg 1: Budget och kontantinsats

Kontantinsatsen är det som ger en riktlinje för hur mycket pengar köpare har råd att spendera på hemmet, med tanke på sin ekonomiska situation. I Sverige måste du idag kunna betala minst 15% av bostadens inköpspris själv, resten kan finansieras genom bolån.

Detta kallas kontantinsats. Om du sparat ihop 150 000 kan du få bostadslån för en bostad på högst 1 000 000, och därmed vet du svaret på frågan ”hur stort lånelöfte kan jag få”, dvs. din egen budget för bolån. Detta kommer att se till att du tittar i rätt prisklass, och är första steget i en lånelöfte kalkyl.

Steg 2: Lånelöftet

Efter att du själv gjort upp en budget är det dags att ansöka om ett lånelöfte hos en bank eller annan instans. Du kan besöka banken eller ansöka om lånelöfte online. De tittar på köparens kreditvärdighet och sannolikheten att denne kommer att återbetala lånet. I dagens uppkopplade värld kan du få lånelöfte snabbt.

Lånelöftet kräver en kreditkontroll av en långivare, och det är i detta steg du kan få en preliminär rapport om din lånelöfte ränta.

Det här steget bör slutföras innan du lägger ett bud på ett hus. Bud från köpare med lånelöfte är starkare än bud från köpare som inte ordnat detta med banken än. Lånelöftet visar säljaren att köparen är seriös och sannolikt kommer att kunna få finansiering för att slutföra affären.

Återigen vill säljare inte ta bort sitt hus från marknaden om de inte är ganska säkra att transaktionen kommer att slutföras. De flesta mäklare tillåter inte heller bud från köpare som inte har lånelöfte. Vanligtvis är din lånelöftegiltighetstid inte hur lång som helst, men varierar från bank till bank.

Om du vill ha mer information om lånelöftet, läs vår artikel, Vad är skillnaden mellan lånelöfte och låneansökan?

Steg 3: Låneansökan

När köparens erbjudande på ett hem accepteras av säljaren kan köparen gå vidare och göra en låneansökan.

När en ansökan mottagits, kommer långivaren att granska den och bekräfta sin avsikt att tillhandahålla finansiering för inköpet, så länge både fastigheten och köparens ekonomi uppfyller långivarens kriterier.

Du kommer märka att, till skillnad från kontantinsats och lånelöftet, som endast utvärderar köparen, kräver låneansökningsbestämmelserna en utvärdering av både köparen och deras utvalda egendom.

För att tillgodose villkoret som gäller köparens ekonomi måste köparen tillhandahålla aktuell dokumentation om sin ekonomiska situation, inkomstkälla och kreditvärdighet.

För att tillfredsställa villkoret som gäller fastigheten måste fastigheten värderas till inköpspriset (eller högre) och kan behöva godkännas i en fysisk inspektion.

Finansieringsprocessens sista steg

Vi säger det igen, lånelöftet är villkorat, så att lånelöftesbrevet utgör inte officiellt godkännande av lånet. Officiellt godkännande kan endast beviljas efter att de båda villkoren är uppfyllda.
Denna sista etapp i finansieringsprocessen innehåller utvärderingar för att uppfylla dessa två villkor:

Köparens ekonomi och kreditvärdighet kommer att granskas noggrant och dokumenteras.

Den valda egendomen kommer att värderas och dess skick kommer att bedömas. Slutligen så hoppas vi att du nu är utrustad med all den information du behöver för att ta dig ut på marknaden och göra det ett välgrundat val om ditt lån och dina valmöjligheter.