7 tips på hur du sparar smart till ditt barn

Alla föräldrar vill ge sina barn en så bra start i livet som möjligt. Att se till att de har ett litet startkapital när det är dags att flytta hemifrån eller plugga på universitet är en bra idé för att underlätta början av vuxenlivet. Om man lär barnen vikten av att spara redan från unga år så kan det hjälpa dem att inte bli en av de många ungdomar som söker lån trots skulder från internet. Hur kan man då spara på smartaste sättet åt sina barn? Här kommer 7 tips på hur man kan samla ihop till barnens startkapital.

1. Börja tidigt

Vad är syftet med att spara ihop en startsumma om barnet sedan bränner pengarna på onödiga saker? Börja därför att prata om vikten av sparande redan när barnet är litet. Prata med barnet redan vid tidig ålder och anpassa det sedan eftersom att barnet blir äldre. Det barnet lär sig vid tidig ålder är oftast väldigt formgivande och håller sig kvar hela livet ut. I och med det så kommer det bli lättare för ungdomen som ska flytta hemifrån att ha en sund och stabil ekonomi och på så sätt undvika ekonomiska problem. Startkapitalet kommer också mer troligt användas till det du hade avsikt för när det hamnar i ditt barns händer.

2. I vems namn ska sparandet stå?

Bestäm i samband med sparandet om det ska göras i ditt eller barnets namn. Om du sparar i barnets namn så kommer hela sparandet bli tillgängligt för barnet när det är myndigt och kan således plockas ut. Du kan också spara i ditt namn och ge barnet beloppet när du tycker att det är lämpligt, exempelvis för att studera vid universitetet eller köpa sin första lägenhet. Numera så är gåvoskatten borttagen så det blir ingen förlust om du gör det på detta viset.

3. Spara i aktiefonder

Om barnet är litet så kan det vara en bra idé att spara i aktiefonder. Då det är för flera år framöver så har förhoppningsvis sparandet gett en viss avkastning när det är dags att plocka ut summan. Använd gärna flera fonder för att sprida sparandet och öka chanserna för vinst. Beroende på hur högt risktagande du vill ta så ökar också chanserna för högre avkastning medans man också kan välja lågrisk vilket är säkrare men oftast inte växer riktigt lika mycket.

4. Sparande under en kortare tid

Är barnen något äldre så kanske sparandet bara kommer att pågå under några få år. Då är det extra viktigt att sparandet är spritt över olika branscher och länder. Det är viktigt då man inte vill att kursen ska sjunka just innan det att man behöver ta ut pengarna. Välj därför att hellre stegvis få in i räntefonder eller banksparande. Detta gäller egentligen alla som har sparat under längre sikt och närmar sig sitt uttagsdatum. Som du märker så finns det många sätt som man kan spara åt barnen och det kan vara svårt att säga vilket sätt som egentligen är bäst. Hur som helst så kommer du ha ett sparande åt ditt barn som barnet sedan kommer att ha nytta av.

5. Gör ett testamente

Om du skulle välja att spara i ditt namn istället för barnets så är det också viktigt att se till att barnet får pengarna om du skulle gå bort tidigare än du tror. Skriv därför ett testamente där det är tydligt att det du har sparat är till för barnet. Det är bra att ha i tankarna att testamentet är ett juridiskt dokument och därför måste uppfylla särskilda formkrav samt bevittnas. Om du är osäker på hur detta ska göras så är det bra att anlita en jurist så att du kan vara säker på att allt går rätt till. Se också till att testamentet lätt hittas vid ditt dödsfall då det inte registreras någonstans att det finns. På så sätt vet du att testamentet och pengarna kommer att gör sitt syfte.

6. Investeringssparkonto (ISK)

Om du väljer att spara i till exempel fonder eller andra värdepapper så går det utmärkt att göra det inom ramen för ett investeringssparkonto, ett så kalla ISK. Detta är mycket förmånligt då beskattningen är låg och du kan dessutom byta placeringar utan att vara tvungen att betala kapitalvinstskatt på någon såld fond innan du sätter in pengarna i den nya fonden. Om du använder dig av ISK betalar du istället en årlig schablonskatt som baserar sig på statslåneräntan den 30 november året innan och därmed inte den verkliga värdeutvecklingen. Det är heller inte ett låst sparande utan du kan göra insättningar när helst du önskar. Om du känner behov av att du ut en slant så kan du också göra det skattefritt.

7. Kapitalförsäkringar

Beskattningen fungerar på liknande sätt med kapitalförsäkringar som för ISK. Skillnaden är att du kan bestämma när du vill att utbetalningen ska ske, exempelvis vid en viss ålder och om utbetalningen ska pågå under en viss tid. Med andra ord så kan du planera en överraskningspresent vid studenten eller en födelsedag eller liknande.

Sammanfattning

Med andra ord så finns det vissa val att göra och saker att tänka på när du väl har gjort valet att börja spara åt ditt barn. Men oavsett vilket val du gjort så är det ändå ett bra val. Det viktigaste du ändå kan ge ditt barn i sammanhanget är inte pengarna i sig själva utan lärdomen att man bör spara för svårare tider samt för att kunna ha nytta av dem i samband med viktiga beslut och milstolpar som exempelvis studier, lägenhetsköp eller liknande.